תרגילים   »  תרגילי כושר לחזה   »  תרגילי כושר לחזה עם מוט

לחיצת חזה מוטלחיצת חזה עם מוט

דגשים לביצוע נכון:
1.אחיזה של המוט הינה מעט מעבר לרוחב כתפיים
2.בזמן הורדת המוט,מוט צריך להיות בקו החזה.
3.בסיום התנועה המרפקים מעט מתחת לקו הכתפיים .
4.יש להימנע מהקשתת הגו בעת ביצוע התרגיל.
5.כפות הרגלים מונחות על הקרקע או במידה ואינך מגיע לקרקע הנח  את רגליך על מדרגה.
6.הוצאת אויר בזמן מאמץ(לחיצה)והכנסת אויר בזמן הורדת מוט.
*מתיחות לשרירי חזה

 


לחיצת חזה עם מוט שיפוע חיובי

לחיצת חזה עם מוט שיפוע חיובי

דגשים לביצוע נכון:
1.אחיזה של המוט הינה מעט מעבר לרוחב כתפיים
2.בזמן הורדת המוט,מוט צריך להיות בקו החזה.
3.בסיום התנועה המרפקים מעט מתחת לקו הכתפיים .
4.יש להימנע מהקשתת הגו בעת ביצוע התרגיל.
5.זווית המשענת בין 30-45 מעלות ובין המושב למשענת יהיה 90 מעלות
6.מומלץ להגביה את הרגליים על מדרגה בכדאי למנוע לחץ על גב תחתון .
7.הוצאת אויר בזמן מאמץ(לחיצה)והכנסת אויר בזמן הורדת מוט.
*מתיחות לשרירי חזה

 

לחיצת חזה עם מוט שיפוע שלילי

 לחיצת חזה עם מוט שיפוע שלילי

דגשים לביצוע נכון:
1.אחיזה של המוט הינה מעט מעבר לרוחב כתפיים.
2.בזמן הורדת המוט,מוט צריך להיות בקו החזה.
3.בסיום התנועה המרפקים מעט מתחת לקו הכתפיים .
4.יש להימנע מהקשתת הגו בעת ביצוע התרגיל.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(לחיצה)והכנסת אויר בזמן הורדת מוט.
*מתיחות לשרירי חזה

 

לחיצת חזה בסמיט

לחיצת חזה בסמיט

דגשים לביצוע נכון:
1.אחיזה של המוט הינה מעט מעבר לרוחב כתפיים
2.בזמן הורדת המוט,מוט צריך להיות בקו החזה.
3.בסיום התנועה המרפקים מעט מתחת לקו הכתפיים .
4.יש להימנע מהקשתת הגו בעת ביצוע התרגיל.
5.כפות הרגלים מונחות על הקרקע או במידה ואינך מגיע לקרקע הנח  את רגליך על מדרגה.
6.הוצאת אויר בזמן מאמץ(לחיצה)והכנסת אויר בזמן הורדת מוט.
*מתיחות לשרירי חזה

 

לחיצת חזה בסמיט שיפוע חיובי

לחיצת חזה בסמיט שיפוע חיובי

דגשים לביצוע נכון:
1.אחיזה של המוט הינה מעט מעבר לרוחב כתפיים
2.בזמן הורדת המוט,מוט צריך להיות בקו החזה.
3.בסיום התנועה המרפקים מעט מתחת לקו הכתפיים .
4.יש להימנע מהקשתת הגו בעת ביצוע התרגיל.
5.זווית המשענת בין 30-45 מעלות ובין המושב למשענת יהיה 90 מעלות
6.מומלץ להגביה את הרגליים על מדרגה בכדאי למנוע לחץ על גב תחתון .
7.הוצאת אויר בזמן מאמץ(לחיצה)והכנסת אויר בזמן הורדת מוט.
*מתיחות לשרירי חזה