תרגילים   »  תרגילי כושר לחזה   »  תרגילי כושר לחזה עם מכשירים

לחיצת חזה במכשיר בישיבהלחיצת חזה במכשיר בישיבה

דגשים לביצוע נכון:
1.אחיזה של המוט הינה מעט מעבר לרוחב כתפיים
2.בזמן הורדת המוט,מוט צריך להיות בקו החזה.
3.בסיום התנועה המרפקים מעט מתחת לקו הכתפיים .
4.יש להימנע מהקשתת הגו בעת ביצוע התרגיל.
5.כפות הרגלים מונחות על הקרקע או במידה ואינך מגיע לקרקע הנח  את רגליך על מדרגה.
6.הוצאת אויר בזמן מאמץ(לחיצה)והכנסת אויר בזמן הורדת מוט.
*מתיחות לשרירי חזה

 

פרפר חזה במכשיר

פרפר חזה במכשיר

דגשים לביצוע נכון:
1.בזמן ביצוע תרגיל אין תנועה במרפק.
2.יש להתאים את המושב כך שכתפיים יהוי מקבילות לציר התנועה.
3.יש להימנע מהקשתת הגו בעת ביצוע התרגיל.
4.כפות הרגלים מונחות על הקרקע או במידה ואינך מגיע לקרקע הנח  את רגליך על מדרגה. 5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(קירוב)והכנסת אויר בזמן הורדת ידיים.
*מתיחות לשרירי חזה

 

פרפר חזה רחב במכשירפרפר חזה רחב במכשיר

דגשים לביצוע נכון:
1.אין תנועה במרפק הוא נמצא כפוף מעט.
2.יש להתאים את המושב כך שכתפיים יהוי מקבילות לציר התנועה.
3.יש להימנע מהקשתת הגו בעת ביצוע התרגיל.
4.כפות הרגלים מונחות על הקרקע או במידה ואינך מגיע לקרקע הנח  את רגליך על מדרגה.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(קירוב)והכנסת אויר בזמן הורדת ידיים. 
*מתיחות לשרירי חזה

 

לחיצת חזה במכשיר בשכיבהלחיצת חזה במכשיר בשכיבה

דגשים לביצוע נכון:
1.אחיזה של המוט הינה מעט מעבר לרוחב כתפיים
2.בזמן הורדת המוט,מוט צריך להיות בקו החזה.
3.בסיום התנועה המרפקים מעט מתחת לקו הכתפיים .
4.יש להימנע מהקשתת הגו בעת ביצוע התרגיל.
5.כפות הרגלים מונחות על  מדרגה.
6.הוצאת אויר בזמן מאמץ(לחיצה)והכנסת אויר בזמן הורדת מוט.
*מתיחות לשרירי חזה