תרגילים   »  תרגילי כושר לחזה   »  תרגילי כושר לחזה עם Cross over

לחיצת חזה עמידה ב Cross over לחיצת חזה עמידה ב Cross over

 דגשים לביצוע נכון:
1.אחיזה של קבל הינה מעט מעבר לרוחב כתפיים
2.בזמן הורדת קבל,קבל צריך להיות בקו החזה.
3.בסיום התנועה המרפקים מעט מתחת לקו הכתפיים .
4.יש להימנע מהקשתת הגו בעת ביצוע התרגיל.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(לחיצה).
*מתיחות לשרירי חזה

 

לחיצת חזה בישיבה Cross overלחיצת חזה בישיבה Cross over

 דגשים לביצוע נכון:
1.אחיזה של קבל הינה מעט מעבר לרוחב כתפיים
2.בזמן הורדת קבל,קבל צריך להיות בקו החזה.
3.בסיום התנועה המרפקים מעט מתחת לקו הכתפיים .
4.יש להימנע מהקשתת הגו בעת ביצוע התרגיל.
5.כפות הרגלים מונחות על הקרקע או במידה ואינך מגיע לקרקע הנח  את רגליך על מדרגה.
6.הוצאת אויר בזמן מאמץ(לחיצה)והכנסת אויר בזמן הורדה.
*מתיחות לשרירי חזה

 

לחיצת חזה עמידה ב Cross over

לחיצת חזה עמידה ב Cross over

 דגשים לביצוע נכון:
1.אחיזה של קבל הינה מעט מעבר לרוחב כתפיים
2.בזמן הורדת קבל,קבל צריך להיות בקו החזה.
3.בסיום התנועה המרפקים מעט מתחת לקו הכתפיים .
4.יש להימנע מהקשתת הגו בעת ביצוע התרגיל.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(לחיצה).
*מתיחות לשרירי חזה

 

פרפר חזה בעמידה Cross over

פרפר חזה בעמידה Cross over

 דגשים לביצוע נכון:
1.בזמן הורדת קבל,קבל צריך להיות בקו החזה.
2.בסיום התנועה המרפקים מעט מתחת לקו הכתפיים .
3.יש להימנע מתנועות מיותרות בעת ביצוע התרגיל.
4.הוצאת אויר בזמן מאמץ(קירוב).
*מתיחות לשרירי חזה

 

פרפר חזה רחב Cross over

פרפר חזה רחב Cross over

דגשים לביצוע נכון:
1.אין תנועה במרפק הוא נמצא כפוף מעט.
2.יש להתאים את המושב כך שכתפיים יהוי מקבילות לציר התנועה.
3.יש להימנע מהקשתת הגו בעת ביצוע התרגיל.
4.כפות הרגלים מונחות על הקרקע או במידה ואינך מגיע לקרקע הנח  את רגליך על מדרגה.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(קירוב)והכנסת אויר בזמן הורדת ידיים.
*מתיחות לשרירי חזה

 

פרפר חזה רחב בשכיבה  Cross over

פרפר חזה רחב בשכיבה  Cross over

 דגשים לביצוע נכון:
1.אין תנועה במרפק הוא נמצא כפוף מעט.
2.יש להתאים את המושב כך שכתפיים יהוי מקבילות לציר התנועה.
3.יש להימנע מהקשתת הגו בעת ביצוע התרגיל.
4.כפות הרגלים מונחות על הקרקע או במידה ואינך מגיע לקרקע הנח  את רגליך על מדרגה או על ספסל.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(קירוב)והכנסת אויר בזמן הורדת ידיים.
*מתיחות לשרירי חזה