תרגילים   »  תרגילי כושר לחזה   »  תרגילים כושר לחזה(משקל גוף)

שכיבות סמיכהשכיבות סמיכה

דגשים לביצוע נכון:
1.כפות ידיים מעט מעבר לרוחב כתפיים
2.בזמן ירידה,ידיים צריכות להיות בקו החזה.
3.מרפק מוביל תנועה.
4.בסיום התנועה לא לנעול מרפקים.
5.בזמן ביצוע התרגיל לשמור על גו ישר.
6.הוצאת אויר בזמן מאמץ(עליה)והכנסת אויר בזמן ירידה.
*מתיחות לשרירי חזה

 

ששכיבות סמיכה שיפוע חיוביכיבות סמיכה שיפוע חיובי

דגשים לביצוע נכון:
1.כפות ידיים מעט מעבר לרוחב כתפיים
2.בזמן ירידה,ידיים צריכות להיות בקו החזה.
3.מרפק מוביל תנועה
4.בסיום התנועה לא לנעול מרפקים.
5.בזמן ביצוע התרגיל לשמור על גו ישר.
6.הוצאת אויר בזמן מאמץ(עליה)והכנסת אויר בזמן ירידה.
הערה:זו דרגת קושי קלה יותר יחסית לשאר שכיבות סמיכה.
*מתיחות לשרירי חזה

 

שכשכיבות סמיכה שיפוע שלילייבות סמיכה שיפוע שלילי

דגשים לביצוע נכון:
1.כפות ידיים מעט מעבר לרוחב כתפיים
2.בזמן ירידה,ידיים צריכות להיות בקו החזה.
3.מרפק מוביל תנועה.
4.בסיום התנועה לא לנעול מרפקים.
5.בזמן ביצוע התרגיל לשמור על גו ישר.
6.הוצאת אויר בזמן מאמץ(עליה)והכנסת אויר בזמן ירידה.
הערה:תרגיל לא מומלץ לסובלים מלחץ דם
*דגשים לאימון אנאירובי לסובלים  לחץ דם
*מתיחות לשרירי חזה

 

מקבילים באחיזה רחבהמקבילים באחיזה רחבה

דגשים לביצוע נכון:
1.כפות ידיים מעט מעבר לרוחב כתפיים
2.מרפק מוביל תנועה.
3.בסיום התנועה לא לנעול מרפקים.
4.בזמן ביצוע התרגיל גו מוטה טיפה קדימה.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(עליה)והכנסת אויר בזמן ירידה.
*מתיחות לשרירי חזה

 

שכיבות סמיכה על כדור(fitball)

שכיבות סמיכה על כדור(fitball)

דגשים לביצוע נכון:
1.כפות ידיים מעט מעבר לרוחב כתפיים
2.בזמן ירידה,ידיים צריכות להיות בקו החזה.
3.מרפק מוביל תנועה.
4.בסיום התנועה לא לנעול מרפקים.
5.בזמן ביצוע התרגיל לשמור על גו ישר.
6.הוצאת אויר בזמן מאמץ(עליה)והכנסת אויר בזמן ירידה.
הערה:תרגיל לא מומלץ לסובלים מלחץ דם
*דגשים לאימון אנאירובי לסובלים  לחץ דם
*מתיחות לשרירי חזה

 

שכיבות סמיכה על בוסו(bosu)שכיבות סמיכה על בוסו(bosu)

דגשים לביצוע נכון:
1.כפות ידיים מעט מעבר לרוחב כתפיים
2.בזמן ירידה,ידיים צריכות להיות בקו החזה.
3.מרפק מוביל תנועה.
4.בסיום התנועה לא לנעול מרפקים.
5.בזמן ביצוע התרגיל לשמור על גו ישר.
6.הוצאת אויר בזמן מאמץ(עליה)והכנסת אויר בזמן ירידה.
*מתיחות לשרירי חזה