תרגילים   »  תרגילי כושר לכתפיים   »  תרגילי כושר לכתפיים Cross over

הרחקת כתפיים Cross overהרחקת כתפיים Cross over

דגשים לעבודה נכונה:
1.תחילת התנועה הידיים ממוקמת בצידי הגוף.
2.בזמן ביצוע תרגיל אין תנועה במרפק.
3.בזמן ביצוע תרגיל יש לכופף טיפה את מרפקים על מנת להפעיל את מייצבים יותר חזק.
4.בזמן ביצוע תרגיל יש לכופף טיפה את ברכיים על מנת להפעיל את מייצבים יותר חזק.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(הרחקה)הכנסת אויר בזמן הורדת ידיים.
הערה:ביצוע תרגיל בקבל טווח תנועה גדול יותר מאשר עם משקולת יד או מכשיר.

 

הרחקת כתף ב Cross over

הרחקת כתף ב Cross over

דגשים לעבודה נכונה:
1.תחילת התנועה הידיים ממוקמת בצידי הגוף.
2.בזמן ביצוע תרגיל אין תנועה במרפק.
3.בזמן ביצוע תרגיל יש לכופף טיפה את מרפקים על מנת להפעיל את מייצבים יותר חזק.
4.בזמן ביצוע תרגיל יש לכופף טיפה את ברכיים על מנת להפעיל את מייצבים יותר חזק.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(הרחקה)הכנסת אויר בזמן הורדת ידיים.
הערה:ביצוע תרגיל בקבל טווח תנועה גדול יותר מאשר עם משקולת יד או מכשיר.

 

חתירה(פולי תחתון)ב Cross over

חתירה(פולי תחתון)ב Cross over

דגשים לעבודה נכונה:
1.תחילת התנועה הידיים ממוקמת בצידי הגוף.
2.בתרגיל זה יש להקפיד על פישוק קל ברגליים.
3.בזמן ביצוע תרגיל יש לכופף טיפה את ברכיים על מנת להפעיל את מייצבים יותר חזק.
4.סיום התרגיל זה עד שהמוט מגיע לקו הסנטר.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(חתירה)הכנסת אויר בזמן הורדת ידיים.

 

 חתירה(פולי תחתון)ב Cross over

 חתירה(פולי תחתון)ב Cross over

דגשים לעבודה נכונה:
1.תחילת התנועה היד ממוקמת בציד הגוף.
2.בתרגיל זה יש להקפיד על פישוק קל ברגליים.
3.בזמן ביצוע תרגיל יש לכופף טיפה את ברכיים על מנת להפעיל את מייצבים יותר חזק.
4.סיום התרגיל זה עד שהמוט מגיע לקו הסנטר.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(חתירה)הכנסת אויר בזמן הורדת יד.

 

כפיפת כתף(פולי תחתון)ב Cross overכפיפת כתף(פולי תחתון)ב Cross over

דגשים לעבודה נכונה:
1.תחילת התנועה היד ממוקמת בציד הגוף.
2.בזמן ביצוע תרגיל יש לכופף טיפה את מרפקים על מנת להפעיל את מייצבים יותר חזק.
3.טווח התנועה הינו 120 מעלות.
4.בזמן ביצוע תרגיל יש להקפיד שאין תנועות מיותרות בעמוד השדרה.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(הרמה)הכנסת אויר בזמן הורדת ידיים.
הערה:ביצוע תרגיל בקבל טווח תנועה גדול יותר מאשר עם משקולת יד או מכשיר.

 

לחיצת כתף עם פולי תחתון

לחיצת כתף עם פולי תחתון

דגשים לעבודה נכונה:
1.תחילת תרגיל מתחילים כאשר המרפק בציד הגוף וכף היד בקו כתף.
2.בתרגיל זה יש להקפיד על פישוק קל ברגליים.
3.בזמן ביצוע תרגיל יש לכופף טיפה את ברכיים על מנת להפעיל את מייצבים יותר חזק.
4.יש ליישר את היד בצורת ראש חץ מעל הראש ולחזור בצורה מבוקרת לקו החזה העליון.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(לחיצה)הכנסת אויר בזמן הורדת ידיים.

 

הרחקה אופקית ב Cross over  הרחקה אופקית ב Cross over  

דגשים לעבודה נכונה:
1.העמידה יש למקם שהרגליים מעט מכופפות והישבן מעט החוצה.
2.בזמן ביצוע תרגיל אין תנועה במרפק.
3.בזמן ביצוע תרגיל יש לכופף טיפה את מרפקים על מנת להפעיל את מייצבים יותר חזק.
4.בזמן ביצוע תרגיל יש לכופף טיפה את ברכיים על מנת להפעיל את מייצבים יותר חזק.
5.התנועה מתבצעת טיפה מעל לקו הכתפיים.
6.הוצאת אויר בזמן מאמץ(הרמה)הכנסת אויר בזמן הורדת ידיים.
הערה:ביצוע תרגיל בקבל טווח תנועה גדול יותר מאשר עם משקולת יד או מכשיר.

 

הרחקה אופקית ב Cross over (יד אחד)הרחקה אופקית ב Cross over (יד אחד)

דגשים לעבודה נכונה:
1.העמידה יש למקם שהרגליים מעט מכופפות והישבן מעט החוצה.
2.בזמן ביצוע תרגיל אין תנועה במרפק.
3.בזמן ביצוע תרגיל יש לכופף טיפה את מרפק על מנת להפעיל את מייצבים יותר חזק.
4.בזמן ביצוע תרגיל יש לכופף טיפה את ברכיים על מנת להפעיל את מייצבים יותר חזק.
5.התנועה מתבצעת טיפה מעל לקו הכתפיים.
6.הוצאת אויר בזמן מאמץ(הרמה)הכנסת אויר בזמן הורדת יד.
הערה:ביצוע תרגיל בקבל טווח תנועה גדול יותר מאשר עם משקולת יד או מכשיר.

 

הרחקה אופקית ב Cross over(בעמידה)הרחקה אופקית ב Cross over(בעמידה)

דגשים לעבודה נכונה:
1.בתרגיל זה יש להקפיד על פישוק קל ברגליים.
2.בזמן ביצוע תרגיל יש לכופף טיפה את מרפק על מנת להפעיל את מייצבים יותר חזק.
3.בזמן ביצוע תרגיל אין תנועה במרפק.
4.הוצאת אויר בזמן מאמץ(הרחקה)הכנסת אויר בזמן אחזרת יד למצב התחלתי.
הערה:ביצוע תרגיל בקבל טווח תנועה גדול יותר מאשר עם משקולת יד או מכשיר.