תרגילים   »  תרגילי כושר ליד אחורית   »  תרגילי כושר ליד אחורית עם מוט

פשיטת מרפקים בשכיבה עם מוט Wפשיטת מרפקים בשכיבה עם מוט W

 דגשים לביצוע נכון:
1.התרגיל יש להתחיל בשכיבה כאשר הידיים ישרות מעל הכתף,הכתפיים והגו נשענים על ספסל.
2.הרגליים מונחות על ספסל או מדרגה על מנת למנוע הקשתה בגו.
3.בזמן ביצוע תרגיל חשוב להקפיד על מרפקים מקבילים.
4.חשוב לשמור על טווח תנועה מלא,אך לא לישר מרפקים עד הסוף.
5.כפיפת המרפק במוט W הינה עד לקו המצח.
6.הוצאת אויר בזמן מאמץ(ישור מרפק)והכנסת אויר בזמן כפיפת מרפק.
הערה:בתרגיל זה חשוב להיות זהירים בהורדת מוט לכיון ראש. 
*מתיחות ליד אחורית

 

פשיטת מרפקים בישיבה שיפוע חיובי עם מוטW

פשיטת מרפקים בישיבה שיפוע חיובי עם מוטW

 דגשים לביצוע נכון:
1.התרגיל יש להתחיל בישיבה כאשר הידיים ישרות מעל הכתף,הכתפיים והגו נשענים על ספסל.
2.הרגליים מונחות על ספסל או מדרגה על מנת למנוע הקשתה בגו.
3.בזמן ביצוע תרגיל חשוב להקפיד על מרפקים מקבילים.
4.חשוב לשמור על טווח תנועה מלא,אך לא לישר מרפקים עד הסוף.
5.כפיפת המרפק במוט W הינה עד לקו המצח.
6.הוצאת אויר בזמן מאמץ(ישור מרפק)והכנסת אויר בזמן כפיפת מרפק.
הערה:בתרגיל זה חשוב להיות זהירים בהורדת מוט לכיון ראש.  
*מתיחות ליד אחורית

 

פשיטת מרפקים בשכיבה שיפוע שלילי עם מוטW

פשיטת מרפקים בשכיבה שיפוע שלילי עם מוטW

 דגשים לביצוע נכון:
1.התרגיל יש להתחיל בשכיבה כאשר הידיים ישרות מעל הכתף,הכתפיים והגו נשענים על ספסל.
2.בזמן ביצוע תרגיל חשוב למנוע הקשתה בגו.
3.בזמן ביצוע תרגיל חשוב להקפיד על מרפקים מקבילים.
4.חשוב לשמור על טווח תנועה מלא,אך לא לישר מרפקים עד הסוף.
5.כפיפת המרפק במוט W הינה עד לקו המצח.
6.הוצאת אויר בזמן מאמץ(ישור מרפק)והכנסת אויר בזמן כפיפת מרפק.
הערה:בתרגיל זה חשוב להיות זהירים בהורדת מוט לכיון ראש. 
*מתיחות ליד אחורית

 

לחיצת חזה בשכיבה עם מוט W באחיזה צרה לחיצת חזה בשכיבה עם מוט W באחיזה צרה

 דגשים לביצוע נכון:
1.התרגיל יש להתחיל בשכיבה כאשר מרפקים צמודים.
2.הרגליים מונחות על ספסל או מדרגה על מנת למנוע הקשתה בגו.
3.חשוב לשמור על טווח תנועה מלא,אך לא לישר מרפקים עד הסוף.
4.הורדת המוט לחלק התחתון של בית החזה.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(ישור מרפק)והכנסת אויר בזמן כפיפת מרפק.
*מתיחות ליד אחורית

 

פשיטת מרפקים בישיבה עם מוט Wפשיטת מרפקים בישיבה עם מוט W

 דגשים לביצוע נכון:
1.התרגיל יש להתחיל בישיבה כאשר מרפקים מעל הראש.
2.בזמן ביצוע תרגיל חשוב להקפיד על גו ישר.
3.חשוב לשמור על טווח תנועה מלא,אך לא לישר מרפקים עד הסוף.
4.הוצאת אויר בזמן מאמץ(ישור מרפק)והכנסת אויר בזמן כפיפת מרפק.
*מתיחות ליד אחורית

 

לחיצת חזה בשכיבה עם מוט אולימפי באחיזה צרה

לחיצת חזה בשכיבה עם מוט אולימפי באחיזה צרה

 דגשים לביצוע נכון:
1.התרגיל יש להתחיל בשכיבה כאשר מרפקים צמודים.
2.הרגליים מונחות על ספסל או מדרגה על מנת למנוע הקשתה בגו.
3.חשוב לשמור על טווח תנועה מלא,אך לא לישר מרפקים עד הסוף.
4.הורדת המוט לחלק התחתון של בית החזה.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(ישור מרפק)והכנסת אויר בזמן כפיפת מרפק.
*מתיחות ליד אחורית

 

לחיצת חזה בשכיבה שיפוע חיובי עם מוט אולימפי באחיזה צרה

לחיצת חזה בשכיבה שיפוע חיובי עם מוט אולימפי באחיזה צרה

 דגשים לביצוע נכון:
1.התרגיל יש להתחיל בשכיבה כאשר מרפקים צמודים.
2.הרגליים מונחות על ספסל או מדרגה על מנת למנוע הקשתה בגו.
3.חשוב לשמור על טווח תנועה מלא,אך לא לישר מרפקים עד הסוף.
4.הורדת המוט לחלק התחתון של בית החזה.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(ישור מרפק)והכנסת אויר בזמן כפיפת מרפק.
*מתיחות ליד אחורית