תרגילים   »  תרגילי כושר ליד אחורית   »  תרגילי כושר ליד אחורית בפולי

פשיטת מרפקים עם פולי עליוןפשיטת מרפקים עם פולי עליון(חבל)(חבל)

 דגשים לביצוע נכון:
1.בזמן ביצוע תרגיל יש לעמוד קרוב לפולי.
2.בזמן ביצוע תרגיל מומלץ שרגל אחד תהיה מעט קדימה,על מנת ליצב גוף יותר טוב.
3.בזמן ביצוע תרגיל חשוב להקפיד שאין תנועה בעמוד השדרה.
4.חשוב לשמור על טווח תנועה מלא.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(ישור מרפק)והכנסת אויר בזמן כפיפת מרפק.
הערה:ניתן לעשות תרגיל זה גם עם מוט.
*מתיחות ליד אחורית

 

פשיטת מרפקים עם פולי עליון(מוט)פשיטת מרפקים עם פולי עליון(מוט)

 דגשים לביצוע נכון:
1.בזמן ביצוע תרגיל יש לעמוד קרוב לפולי.
2.בזמן ביצוע תרגיל מומלץ שרגל אחד תהיה מעט קדימה,על מנת ליצב גוף יותר טוב.
3.בזמן ביצוע תרגיל חשוב להקפיד שאין תנועה בעמוד השדרה.
4.חשוב לשמור על טווח תנועה מלא.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(ישור מרפק)והכנסת אויר בזמן כפיפת מרפק.
הערה:ניתן לעשות תרגיל זה גם עם חבל.
*מתיחות ליד אחורית 

 

פשיטת מרפק עם פולי תחתון יד-יד

פשיטת מרפק עם פולי תחתון יד-יד

 דגשים לביצוע נכון:
1.בזמן ביצוע תרגיל יש לעמוד קרוב לפולי.
2.בזמן ביצוע תרגיל מומלץ שרגל אחד תהיה מעט קדימה,על מנת ליצב גוף יותר טוב.
3.בזמן ביצוע תרגיל חשוב להקפיד שאין תנועה בעמוד השדרה.
4.חשוב לשמור על טווח תנועה מלא.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(ישור מרפק)והכנסת אויר בזמן כפיפת מרפק.
*מתיחות ליד אחורית

 

פשיטת מרפקים עם פולי תחתון(חבל)פשיטת מרפקים עם פולי תחתון(חבל)

 דגשים לביצוע נכון:
1.בזמן ביצוע תרגיל יש לעמוד קרוב לפולי.
2.בזמן ביצוע תרגיל מומלץ שרגל אחד תהיה מעט קדימה,על מנת ליצב גוף יותר טוב.
3.בזמן ביצוע תרגיל חשוב להקפיד שאין תנועה בעמוד השדרה.
4.חשוב לשמור על טווח תנועה מלא.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(ישור מרפק)והכנסת אויר בזמן כפיפת מרפק.
הערה:ניתן לעשות תרגיל זה גם עם מוט. 
*מתיחות ליד אחורית

 

פשיטת מרפקים עם פולי עליון(חבל)פשיטת מרפק פולי עליון חבל

דגשים לביצוע נכון:
1.בזמן ביצוע תרגיל יש לעמוד קרוב לפולי.
2.בזמן ביצוע תרגיל מומלץ שרגל אחד תהיה מעט קדימה,על מנת ליצב גוף יותר טוב.
3.בזמן ביצוע תרגיל חשוב להקפיד שאין תנועה בעמוד השדרה.
4.חשוב לשמור על טווח תנועה מלא.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(ישור מרפק)והכנסת אויר בזמן כפיפת מרפק.
הערה:ניתן לעשות תרגיל זה גם עם מוט.
*מתיחות ליד אחורית

 

פשיטת מרפק בהטיית גו עם פולי תחתון

פשיטת מרפק בהטיית גו עם פולי תחתון

 דגשים לביצוע נכון:
1.תרגיל יש להתחיל בהטיית גו לאחור.
2.על מנת להגדיל טווח תנועה של יד אחורית(triceps)צריך שמפרק הכתף יהיה בפשיטת יתר.
3.בזמן ביצוע תרגיל חשוב להקפיד שאין תנועה בעמוד השדרה.
4.הוצאת אויר בזמן מאמץ(ישור מרפק)והכנסת אויר בזמן כפיפת מרפק.
הערה:טווח תנועה בפולי תחתון גדול יותר לאומת משקולת.
*מתיחות ליד אחורית

 

פשיטת מרפקים בשכיבה עם פולי תחתון

פשיטת מרפקים בשכיבה עם פולי תחתון

 דגשים לביצוע נכון:
1.התרגיל יש להתחיל בשכיבה כאשר הידיים ישרות מעל הכתף,הכתפיים והגו נשענים על ספסל.
2.הרגליים מונחות על ספסל או מדרגה על מנת למנוע הקשתה בגו.
3.בזמן ביצוע תרגיל חשוב להקפיד על מרפקים מקבילים.
4.חשוב לשמור על טווח תנועה מלא,אך לא לישר מרפקים עד הסוף.
5.כפיפת המרפק במוט הינה עד לקו המצח.
6.הוצאת אויר בזמן מאמץ(ישור מרפק)והכנסת אויר בזמן כפיפת מרפק.
הערה:בתרגיל זה חשוב להיות זהירים בהורדת מוט לכיון ראש. 
*מתיחות ליד אחורית

 

פשיטת מרפקים בשכיבה עם פולי עליוןפשיטת מרפקים בשכיבה עם פולי עליון

 דגשים לביצוע נכון:
1.התרגיל יש להתחיל בשכיבה כאשר מרפקים צמודים לגוף,הכתפיים והגו נשענים על ספסל.
2.הרגליים מונחות על ספסל או מדרגה על מנת למנוע הקשתה בגו.
3.בזמן ביצוע תרגיל חשוב להקפיד על מרפקים מקבילים.
4.חשוב לשמור על טווח תנועה מלא,אך לא לישר מרפקים עד הסוף.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(ישור מרפק)והכנסת אויר בזמן כפיפת מרפק.
*מתיחות ליד אחורית