תרגילים   »  תרגילי כושר ליד אחורית   »  תרגילי כושר ליד אחורית עם משקולות

פשיטת מרפק עם מש' יד

פשיטת מרפק עם מש' יד

 דגשים לביצוע נכון:
1.בזמן ביצוע תרגיל מומלץ שרגל אחד תהיה מעט קדימה או פיסוק ברגליים,על מנת ליצב גוף יותר טוב.
2.בזמן ביצוע תרגיל חשוב להקפיד שאין תנועה בעמוד השדרה.
3. חשוב לשמור על טווח תנועה מלא,לא לנעול מרפק בישור.
4.הוצאת אויר בזמן מאמץ(ישור מרפק)והכנסת אויר בזמן כפיפת מרפק.
*מתיחות ליד אחורית

 

פשיטת מרפק בשכיבה עם מש' ידפשיטת מרפק בשכיבה עם מש' יד

 דגשים לביצוע נכון:
1.התרגיל יש להתחיל בשכיבה כאשר היד ישרה מעל הכתף,הכתפיים והגו נשענים על ספסל.
2.הרגליים מונחות על ספסל או מדרגה על מנת למנוע הקשתה בגו.
3.בזמן ביצוע תרגיל חשוב להקפיד על מרפק מקביל.
4.חשוב לשמור על טווח תנועה מלא,אך לא לישר מרפקים עד הסוף.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(ישור מרפק)והכנסת אויר בזמן כפיפת מרפק.
*מתיחות ליד אחורית

 

פשיטת מרפק בישיבה עם מש' ידפשיטת מרפק בישיבה עם מש' יד

 דגשים לביצוע נכון:
1.בזמן ביצוע תרגיל מומלץ לשבת עם פיסוק ברגליים,על מנת ליצב גוף יותר טוב.
2.בזמן ביצוע תרגיל חשוב להקפיד שאין תנועה בעמוד השדרה.
3. חשוב לשמור על טווח תנועה מלא,לא לנעול מרפק בישור.
4.הוצאת אויר בזמן מאמץ(ישור מרפק)והכנסת אויר בזמן כפיפת מרפק.
*מתיחות ליד אחורית

 

פשיטת מרפק בשכיבה עם מש' יד

פשיטת מרפק בשכיבה עם מש' יד

 דגשים לביצוע נכון:
1.תרגיל יש להתחיל בשכיבה כאשר הידיים ישרות מעל הכתפיים,הכתפיים והגו נשענים על ספסל.
2.הרגליים מונחות על ספסל או מדרגה על מנת למנוע הקשתה בגו.
3.בזמן ביצוע תרגיל חשוב להקפיד על מרפקים מקבילים.
4.חשוב לשמור על טווח תנועה מלא,אך לא לישר מרפקים עד הסוף.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(ישור מרפק)והכנסת אויר בזמן כפיפת מרפק.
*מתיחות ליד אחורית

 

 

פשיטת מרפק בהטיית גו עם מש' יד

פשיטת מרפק בהטיית גו עם מש' יד

 דגשים לביצוע נכון:
1.תרגיל יש להתחיל בהטיית גו לאחור.
2.על מנת להגדיל טווח תנועה של יד אחורית(triceps)צריך שמפרק הכתף יהיה בפשיטת יתר.
3.בזמן ביצוע תרגיל חשוב להקפיד שאין תנועה בעמוד השדרה.
4.הוצאת אויר בזמן מאמץ(ישור מרפק)והכנסת אויר בזמן כפיפת מרפק.
*מתיחות ליד אחורית

 

פשיטת מרפק בשכיבה שיפוע שלילי עם מש' יד פשיטת מרפק בשכיבה שיפוע שלילי עם מש' יד 

 דגשים לביצוע נכון:
1.תרגיל יש להתחיל בשכיבה כאשר הידיים ישרות מעל הכתפיים,הכתפיים והגו נשענים על ספסל.
2.בזמן ביצוע תרגיל יש למנוע הקשתה בגו.
3.בזמן ביצוע תרגיל חשוב להקפיד על מרפקים מקבילים.
4.חשוב לשמור על טווח תנועה מלא,אך לא לישר מרפקים עד הסוף.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(ישור מרפק)והכנסת אויר בזמן כפיפת מרפק.
*מתיחות ליד אחורית