תרגילים   »  תרגילי כושר ליד קדמית   »  תרגילי כושר ליד קדמית עם משקולות

כפיפת מרפקים בעמידה משקולות ידכפיפת מרפקים בעמידה משקולות יד

דגשים לעבודה נכונה:
1.תחילת התנועה הידיים ממוקמת בצידי הגוף.
2.יש לעמוד בברכיים כפפות מעט , ובפיסוק קל ליציבות טובה יותר.
3.בזמן כפיפת מרפקים יש להקפיד על גו ישר ולהמינע מתזוזות בו.
4.חשוב להקפיד על טווח תנועה מלא בכפיפה לשים לב שאין תנועה בכתף.
5.לא לישר מרפקים עד הסוף,על מנת לשמור על גירוי שריר קבוע.
6.הוצאת אויר בזמן מאמץ(כפיפת מרפק)והכנסת אויר בזמן פשיטת מרפק.

 

כפיפת מרפקים בישיבה משקולות ידכפיפת מרפקים בישיבה משקולות יד

דגשים לעבודה נכונה:
1.תחילת התנועה הידיים ממוקמת בצידי הגוף.
2.בזמן כפיפת מרפקים יש להקפיד על גו ישר ולהמינע מתזוזות בו.
3.חשוב להקפיד על טווח תנועה מלא בכפיפה לשים לב שאין תנועה בכתף.
4.לא לישר מרפקים עד הסוף,על מנת לשמור על גירוי שריר קבוע.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(כפיפת מרפק)והכנסת אויר בזמן פשיטת מרפק.

 

כפיפת מרפקים בישיבה שיפוע חיובי משקולות ידכפיפת מרפקים בישיבה שיפוע חיובי משקולות יד

דגשים לעבודה נכונה:
1.תחילת התנועה הידיים ממוקמת בצידי הגוף.
2.בזמן כפיפת מרפקים יש להקפיד על גו ישר ולהמינע מתזוזות בו.
3.חשוב להקפיד על טווח תנועה מלא בכפיפה לשים לב שאין תנועה בכתף.
4.לא לישר מרפקים עד הסוף,על מנת לשמור על גירוי שריר קבוע.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(כפיפת מרפק)והכנסת אויר בזמן פשיטת מרפק.

 

כפיפת מרפק בישיבה כיסא ייעודי משקולת ידכפיפת מרפק בישיבה כיסא ייעודי משקולת יד

דגשים לעבודה נכונה:
1.יש להתמקם בכסא ייעודי כאשר בית השחי נמצא על חלקו העליון והגב יש ולא מתעקם.
2.בזמן כפיפת מרפקים יש להקפיד על גו ישר ולהמינע מתזוזות בו.
3.חשוב להקפיד על טווח תנועה מלא בכפיפה לשים לב שאין תנועה בכתף.
4.לא לישר מרפקים עד הסוף,על מנת לשמור על גירוי שריר קבוע.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(כפיפת מרפק)והכנסת אויר בזמן פשיטת מרפק.

 

כפיפת מרפקים בשכיבה על כיסא עם משקולות

כפיפת מרפקים בשכיבה על כיסא עם משקולות

דגשים לעבודה נכונה:
1.בזמן כפיפת מרפקים יש להקפיד על גו ישר ולהמינע מתזוזות בו.
2.חשוב להקפיד על טווח תנועה מלא בכפיפה לשים לב שאין תנועה בכתף.
3.לא לישר מרפקים עד הסוף,על מנת לשמור על גירוי שריר קבוע.
4.הוצאת אויר בזמן מאמץ(כפיפת מרפק)והכנסת אויר בזמן פשיטת מרפק.

 

 

כפיפת מרפק בישיבה משקולת יד

כפיפת מרפק בישיבה משקולת יד

דגשים לעבודה נכונה:
1.בזמן כפיפת מרפקים יש להקפיד על גו ישר ולהמינע מתזוזות בו.
2.חשוב להקפיד על טווח תנועה מלא בכפיפה לשים לב שאין תנועה בכתף.
3.לא לישר מרפקים עד הסוף,על מנת לשמור על גירוי שריר קבוע.
4.הוצאת אויר בזמן מאמץ(כפיפת מרפק)והכנסת אויר בזמן פשיטת מרפק.