תרגילים   »  תרגילי כושר ליד קדמית   »  תרגילי כושר ליד קדמית עם פולי

כפיפת מרפקים בעמידה פולי תחתון מוטכפיפת מרפקים בעמידה פולי תחתון מוט

דגשים לעבודה נכונה:
1.תחילת התנועה הידיים ממוקמת בצידי הגוף.
2.יש לעמוד קרוב לפולי בברכיים כפפות מעט, ובפיסוק קל ליציבות טובה יותר.
3.בזמן כפיפת מרפקים יש להקפיד על גו ישר ולהמינע מתזוזות בו.
4.חשוב להקפיד על טווח תנועה מלא בכפיפה לשים לב שאין תנועה בכתף.
5.לא לישר מרפקים עד הסוף,על מנת לשמור על גירוי שריר קבוע.
6.הוצאת אויר בזמן מאמץ(כפיפת מרפק)והכנסת אויר בזמן פשיטת מרפק.

 

כפיפת מרפק בעמידה פולי תחתוןכפיפת מרפק בעמידה פולי תחתון

דגשים לעבודה נכונה:
1.תחילת התנועה היד ממוקמת בציד הגוף.
2.יש לעמוד קרוב לפולי בברכיים כפפות מעט, ובפיסוק קל ליציבות טובה יותר.
3.בזמן כפיפת מרפק יש להקפיד על גו ישר ולהמינע מתזוזות בו.
4.חשוב להקפיד על טווח תנועה מלא בכפיפה לשים לב שאין תנועה בכתף.
5.לא לישר מרפק עד הסוף,על מנת לשמור על גירוי שריר קבוע.
6.הוצאת אויר בזמן מאמץ(כפיפת מרפק)והכנסת אויר בזמן פשיטת מרפק.

 

כפיפת מרפקים בעמידה פולי תחתון חבלכפיפת מרפקים בעמידה פולי תחתון חבל

דגשים לעבודה נכונה:
1.תחילת התנועה הידיים ממוקמת בצידי הגוף.
2.יש לעמוד קרוב לפולי בברכיים כפפות מעט, ובפיסוק קל ליציבות טובה יותר.
3.בזמן כפיפת מרפקים יש להקפיד על גו ישר ולהמינע מתזוזות בו.
4.חשוב להקפיד על טווח תנועה מלא בכפיפה לשים לב שאין תנועה בכתף.
5.לא לישר מרפקים עד הסוף,על מנת לשמור על גירוי שריר קבוע.
6.הוצאת אויר בזמן מאמץ(כפיפת מרפק)והכנסת אויר בזמן פשיטת מרפק.

 

כפיפת מרפקים בעמידה פולי עליון ידיותכפיפת מרפקים בעמידה פולי עליון ידיות

דגשים לעבודה נכונה:
1.תחילת התנועה הידיים ממוקמת בצידי הגוף,בגובהה כתפיים.
2.יש לעמוד בברכיים כפפות מעט, ובפיסוק קל ליציבות טובה יותר.
3.בזמן כפיפת מרפקים יש להקפיד על גו ישר ולהמינע מתזוזות בו.
4.חשוב להקפיד על טווח תנועה מלא בכפיפה לשים לב שאין תנועה בכתף.
5.לא לישר מרפקים עד הסוף,על מנת לשמור על גירוי שריר קבוע.
6.הוצאת אויר בזמן מאמץ(כפיפת מרפק)והכנסת אויר בזמן פשיטת מרפק.

 

כפיפת מרפקים בישיבה כיסא ייעודי פולי תחתון מוטכפיפת מרפקים בישיבה כיסא ייעודי פולי תחתון מוט

דגשים לעבודה נכונה:
1.יש להתמקם בכסא ייעודי כאשר בית השחי נמצא על חלקו העליון והגב יש ולא מתעקם.
2.בזמן כפיפת מרפקים יש להקפיד על גו ישר ולהמינע מתזוזות בו.
3.חשוב להקפיד על טווח תנועה מלא בכפיפה לשים לב שאין תנועה בכתף.
4.לא לישר מרפקים עד הסוף,על מנת לשמור על גירוי שריר קבוע.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(כפיפת מרפק)והכנסת אויר בזמן פשיטת מרפק.

 

כפיפת מרפקים בישיבה כיסא ייעודי פולי תחתון יד ידכפיפת מרפקים בישיבה כיסא ייעודי פולי תחתון יד יד

דגשים לעבודה נכונה:
1.יש להתמקם בכסא ייעודי כאשר בית השחי נמצא על חלקו העליון והגב יש ולא מתעקם.
2.בזמן כפיפת מרפקים יש להקפיד על גו ישר ולהמינע מתזוזות בו.
3.חשוב להקפיד על טווח תנועה מלא בכפיפה לשים לב שאין תנועה בכתף.
4.לא לישר מרפקים עד הסוף,על מנת לשמור על גירוי שריר קבוע.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(כפיפת מרפק)והכנסת אויר בזמן פשיטת מרפק.

 

כפיפת מרפקים בקריעה על כדור פולי תחתון מוטכפיפת מרפקים בקריעה על כדור פולי תחתון מוט

דגשים לעבודה נכונה:
1.יש להתמקם על כדור כאשר בית השחי נמצא על חלקו העליון והגב יש ולא מתעקם.
2.בזמן כפיפת מרפקים יש להקפיד על גו ישר ולהמינע מתזוזות בו.
3.חשוב להקפיד על טווח תנועה מלא בכפיפה לשים לב שאין תנועה בכתף.
4.לא לישר מרפקים עד הסוף,על מנת לשמור על גירוי שריר קבוע.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(כפיפת מרפק)והכנסת אויר בזמן פשיטת מרפק.

 

כפיפת מרפקים בשכיבה פולי תחתון מוט

כפיפת מרפקים בשכיבה פולי תחתון מוט

דגשים לעבודה נכונה:
1.יש להתמקם מול פולי תחתון וליצב ת'גוף.
2.בזמן כפיפת מרפקים יש להקפיד על גו ישר ולהמינע מתזוזות בו.
3.חשוב להקפיד על טווח תנועה מלא בכפיפה לשים לב שאין תנועה בכתף.
4.לא לישר מרפקים עד הסוף,על מנת לשמור על גירוי שריר קבוע.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(כפיפת מרפק)והכנסת אויר בזמן פשיטת מרפק.

 

כפיפת מרפקים בשכיבה פולי עליון מוט

כפיפת מרפקים בשכיבה פולי עליון מוט

דגשים לעבודה נכונה:
1.התרגיל יש להתחיל בשכיבה כאשר היד ישרה מעל הכתף,הכתפיים והגו נשענים על ספסל.
2.הרגליים מונחות על ספסל או מדרגה על מנת למנוע הקשתה בגו.
3.בזמן כפיפת מרפקים יש להקפיד על גו ישר ולהמינע מתזוזות בו.
4.חשוב להקפיד על טווח תנועה מלא בכפיפה לשים לב שאין תנועה בכתף.
5.לא לישר מרפקים עד הסוף,על מנת לשמור על גירוי שריר קבוע.
6.הוצאת אויר בזמן מאמץ(כפיפת מרפק)והכנסת אויר בזמן פשיטת מרפק.