תרגילים   »  תרגילי כושר ליד קדמית   »  תרגילי כושר ליד קדמית עם כדור

כפיפת מרפקים בקריעה על כדור פולי תחתון מוטכפיפת מרפקים בקריעה על כדור פולי תחתון מוט

דגשים לעבודה נכונה:
1.יש להתמקם על כדור כאשר בית השחי נמצא על חלקו העליון והגב יש ולא מתעקם.
2.בזמן כפיפת מרפקים יש להקפיד על גו ישר ולהמינע מתזוזות בו.
3.חשוב להקפיד על טווח תנועה מלא בכפיפה לשים לב שאין תנועה בכתף.
4.לא לישר מרפקים עד הסוף,על מנת לשמור על גירוי שריר קבוע.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(כפיפת מרפק)והכנסת אויר בזמן פשיטת מרפק.