תרגילים   »  תרגילי כושר ליד קדמית   »  תרגילי כושר ליד קדמית עם מוט

 כפיפת מרפקים בעמידה מוט W

כפיפת מרפקים בעמידה מוט W

דגשים לעבודה נכונה:
1.תחילת התנועה הידיים ממוקמת בצידי הגוף.
2.יש לעמוד בברכיים כפפות מעט , ובפיסוק קל ליציבות טובה יותר.
3.בזמן כפיפת מרפקים יש להקפיד על גו ישר ולהמינע מתזוזות בו.
4.חשוב להקפיד על טווח תנועה מלא בכפיפה לשים לב שאין תנועה בכתף.
5.לא לישר מרפקים עד הסוף,על מנת לשמור על גירוי שריר קבוע.
6.הוצאת אויר בזמן מאמץ(כפיפת מרפק)והכנסת אויר בזמן פשיטת מרפק.

 

כפיפת מרפקים בישיבה כיסא ייעודי עם מוטכפיפת מרפקים בישיבה כיסא ייעודי עם מוט

דגשים לעבודה נכונה:
1.יש להתמקם בכסא ייעודי כאשר בית השחי נמצא על חלקו העליון והגב יש ולא מתעקם.
2.בזמן כפיפת מרפקים יש להקפיד על גו ישר ולהמינע מתזוזות בו.
3.חשוב להקפיד על טווח תנועה מלא בכפיפה לשים לב שאין תנועה בכתף.
4.לא לישר מרפקים עד הסוף,על מנת לשמור על גירוי שריר קבוע.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(כפיפת מרפק)והכנסת אויר בזמן פשיטת מרפק.

 

 כפיפת מרפקים בשכיבה על כיסא עם מוט

כפיפת מרפקים בשכיבה על כיסא עם מוט

דגשים לעבודה נכונה:
1.בזמן כפיפת מרפקים יש להקפיד על גו ישר ולהמינע מתזוזות בו.
2.חשוב להקפיד על טווח תנועה מלא בכפיפה לשים לב שאין תנועה בכתף.
3.לא לישר מרפקים עד הסוף,על מנת לשמור על גירוי שריר קבוע.
4.הוצאת אויר בזמן מאמץ(כפיפת מרפק)והכנסת אויר בזמן פשיטת מרפק.