תרגילים   »  תרגילי כושר ליד קדמית   »  תרגילי כושר ליד קדמית במכשירים

כפיפת מרפקים בישיבה מכשיר ייעודי עם מוטכפיפת מרפקים בישיבה מכשיר ייעודי עם מוט

דגשים לעבודה נכונה:
1.יש להתמקם בכסא ייעודי כאשר בית השחי נמצא על חלקו העליון והגב יש ולא מתעקם.
2.בזמן כפיפת מרפקים יש להקפיד על גו ישר ולהמינע מתזוזות בו.
3.חשוב להקפיד על טווח תנועה מלא בכפיפה לשים לב שאין תנועה בכתף.
4.לא לישר מרפקים עד הסוף,על מנת לשמור על גירוי שריר קבוע.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(כפיפת מרפק)והכנסת אויר בזמן פשיטת מרפק.