תרגילים   »  תרגילי כושר ליד אחורית   »  תרגילי כושר ליד אחורית משקל גוף

מקבילים באחיזה צרהמקבילים באחיזה צרה

דגשים לביצוע נכון:
1.כפות ידיים מעט מעבר לרוחב כתפיים
2.מרפק מוביל תנועה.
3.בסיום התנועה לא לנעול מרפקים.
4.בזמן ביצוע התרגיל גו ישר.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(עליה)והכנסת אויר בזמן ירידה.
*מתיחות ליד אחורית

 

פשיטת מרפקים מול ספסל

פשיטת מרפקים מול ספסל

דגשים לביצוע נכון:
1.כפות ידיים מעט מעבר לרוחב כתפיים
2.מרפק מוביל תנועה.
3.בסיום התנועה לא לנעול מרפקים.
4.בזמן ביצוע התרגיל גו ישר.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(עליה)והכנסת אויר בזמן ירידה.
הערה:על מנת להקל תרגיל,ניתן להוריד רגליים על קרקע.
*מתיחות ליד אחורית