תרגילים   »   תרגילי כושר לרגליים   »  תרגילי כושר לרגליים במכשירים

לחיצת רגליים בשכיבה מכונה ייעודיתלחיצת רגליים בשכיבה מכונה ייעודית

דגשים לעבודה נכונה:
1.בתחילת התרגיל יש להניח את כפות הרגליים על משטח הלחיצה.
2.בזמן ביצוע תרגיל לא לנעול ברכיים בישורם.
3.בזמן ביצוע תרגיל לא לנתק את הישבן מכיסא.
4.ככל שכפות הרגליים יהיו מונחות בחלק העליון של משטח הלחיצה שרירי ישבן יעבדו חזק יותר(עכוז גדול-gluteus maximus).
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(לחיצת רגליים)והכנסת אויר בזמן כפיפת ברכיים.
*מתיחות לרגליים

  

לחיצת רגליים מכונה ייעודיתלחיצת רגליים מכונה ייעודית

דגשים לעבודה נכונה:
1.בתחילת התרגיל יש להניח את כפות הרגליים על משטח הלחיצה.
2.בזמן ביצוע תרגיל לא לנעול ברכיים בישורם.
3.בזמן ביצוע תרגיל לא לנתק את הישבן מכיסא.
4.ככל שכפות הרגליים יהיו מונחות בחלק העליון של משטח הלחיצה שרירי ישבן יעבדו חזק יותר(עכוז גדול-gluteus maximus).
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(לחיצת רגליים)והכנסת אויר בזמן כפיפת ברכיים.
*מתיחות לרגליים

 

פשיטת ברכיים במכונה ייעודיתפשיטת ברכיים במכונה ייעודית

דגשים לעבודה נכונה:
1.בזמן ביצוע תרגיל בישיבה יש למקם את הברך מול ציר התנועה.
2.בזמן ביצוע תרגיל בישיבה ישלשבת ישר,לאחוז בידיות בצדדים.
3.אין להרים את הישבן בזמן ביצוע התרגיל.
4.הוצאת אויר בזמן מאמץ(ישור רגליים)והכנסת אויר בזמן הורדת רגליים.
*מתיחות לרגליים

 

 

כפיפת ברכיים במכונה ייעודית בשכיבה

כפיפת ברכיים במכונה ייעודית בשכיבה

דגשים לעבודה נכונה:
1.בזמן ביצוע תרגיל בשכיבה יש למקם את הברך מול ציר התנועה.
2.בזמן כפיפת ברכיים בשכיבה על הבטן מתרחש סיבוב אגן לפנים(לורדוזה מותנית).
3.הוצאת אויר בזמן מאמץ(כפיפת ברכיים)והכנסת אויר בזמן הורדת רגליים.
*מתיחות לרגליים

 

 

כפיפת ברכיים במכונה ייעודית בישיבה

כפיפת ברכיים במכונה ייעודית בישיבה

דגשים לעבודה נכונה:
1.בזמן ביצוע תרגיל בישיבה יש למקם את הברך מול ציר התנועה.
2.בזמן ביצוע תרגיל בישיבה חשוב ש Hamstring יהיה מספיק גמיש על מנת שאגן לא יסתובב לאחור.
3.הוצאת אויר בזמן מאמץ(כפיפת ברכיים)והכנסת אויר בזמן הורדת רגליים.
*מתיחות לרגליים

 

 

 לחיצת רגל מכונה ייעודית

לחיצת רגל מכונה ייעודית

דגשים לעבודה נכונה:
1.בתחילת התרגיל יש להניח את כף הרגל על משטח הלחיצה.
2.בזמן ביצוע תרגיל לא לנעול ברך בישורה.
3.בזמן ביצוע תרגיל לא לנתק את הישבן מכיסא.
4.ככל שכפות הרגליים יהיו מונחות בחלק העליון של משטח הלחיצה שרירי ישבן יעבדו חזק יותר(עכוז גדול-gluteus maximus).
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(לחיצת רגליים)והכנסת אויר בזמן כפיפת ברכיים.
*מתיחות לרגליים

 

פשיטת ברך במכונה ייעודית

פשיטת ברך במכונה ייעודית

דגשים לעבודה נכונה:
1.בזמן ביצוע תרגיל בישיבה יש למקם את הברך מול ציר התנועה.
2.בזמן ביצוע תרגיל בישיבה יש לשבת ישר,לאחוז בידיות בצדדים.
3.אין להרים את הישבן בזמן ביצוע התרגיל.
4.הוצאת אויר בזמן מאמץ(ישור רגל)והכנסת אויר בזמן הורדת רגל.
*מתיחות לרגליים