תרגילים   »   תרגילי כושר לרגליים   »  תרגילי כושר לרגליים עם פולי

כפיפות ברך בשכיבה עם פולי תחתוןכפיפות ברך בשכיבה עם פולי תחתון

דגשים לביצוע נכון:
1.יש לשכב על ספסל ולייצב את הגוף.
2.מתחת לברכיים מומלץ לשים משולש הגבהה.
3.הוצאת אויר בזמן מאמץ(עליה)הוצאת אויר בזמן ירידה.
*מתיחות לרגליים