תרגילים   »  תרגילי כושר ליד אחורית   »  תרגילי כושר ליד אחורית במכשירים

פשיטת מרפקים במכונה ייעודיתפשיטת מרפקים במכונה ייעודית

דגשים לעבודה נכונה:
1.יש להתמקם במכשיר ייעודי כאשר בית השחי נמצא על חלקו העליון והגב יש ולא מתעקם.
2.בזמן פשיטת מרפקים יש להקפיד על גו ישר ולהמינע מתזוזות בו.
3.חשוב להקפיד על טווח תנועה מלא.
4.לא לישר מרפקים עד הסוף,על מנת לשמור על גירוי שריר קבוע.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(פשיטת מרפק)והכנסת אויר בזמן כפיפת מרפק.
*מתיחות ליד אחורית

 

לחיצת חזה בישיבה  במכשיר ייעודי באחיזה צרה

לחיצת חזה בישיבה  במכשיר ייעודי באחיזה צרה

 דגשים לביצוע נכון:
1.התרגיל יש להתחיל בישיבה כאשר מרפקים צמודים לגוף.
2.הרגליים מונחות על ספסל או מדרגה על מנת למנוע הקשתה בגו.
3.חשוב לשמור על טווח תנועה מלא,אך לא לישר מרפקים עד הסוף.
4.הורדת המוט לחלק התחתון של בית החזה.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(ישור מרפק)והכנסת אויר בזמן כפיפת מרפק.
*מתיחות ליד אחורית

 

פשיטת מרפקים בישיבה במכשיר ייעודי

פשיטת מרפקים בישיבה במכשיר ייעודי

דגשים לביצוע נכון:
1.בזמן ביצוע תרגיל יש לשבת ישר.
2.בזמן ביצוע תרגיל חשוב להקפיד שאין תנועה בעמוד השדרה.
3.בזמן ביצוע תרגיל לשים לב שכתפיים למטה.
4.חשוב לשמור על טווח תנועה מלא,לא לנעול מרפקים ביישורם.
5.הוצאת אויר בזמן מאמץ(ישור מרפק)והכנסת אויר בזמן כפיפת מרפק.
*מתיחות ליד אחורית