תרגילים   »   תרגילי כושר לבטן   »  תרגילי כושר לבטן מזרון

כפיפות בטן בשכיבהכפיפות בטן בשכיבה

דגשים לעבודה נכונה:
1.שוכבים על מזרון עם רגליים מכופפות ומקבילות זו לזו.
2.הראש בהמשך לעמוד השדרה, מבט מופנה מעט כלפי מעלה.
3.הידיים תומכות בראש, לא לוחצות עליו.
4.על טווח תנועה שמאפשר שמירה של הגב התחתון במגע עם הקרקע.
5.על תנועה איטית ללא ניצול תנופת התנועה.
6.נשיפת אויר בעת העלייה, ועל שאיפה בעת הירידה.
הערה: אל תעצור את נשימתך בעת ביצוע התרגיל. עצירת הנשימה בעת ביצוע תרגילי בטן עלולה לגרום לעליית לחץ הדם לערכים גבוהים , הקפד לנשוף את האוויר החוצה באיטיות בעת כיווץ השרירים.

 

כפיפות בטן באלכסון בשכיבה

כפיפות בטן באלכסון בשכיבה

דגשים לעבודה נכונה:
1.שוכבים על מזרון עם רגליים מכופפות ומקבילות זו לזו.
2.הראש בהמשך לעמוד השדרה, מבט מופנה מעט כלפי מעלה.
3.הידיים תומכות בראש, לא לוחצות עליו.
4.על טווח תנועה שמאפשר שמירה של הגב התחתון במגע עם הקרקע.
5.על תנועה איטית ללא ניצול תנופת התנועה.
6.נשיפת אויר בעת העלייה, ועל שאיפה בעת הירידה.
הערה: אל תעצור את נשימתך בעת ביצוע התרגיל. עצירת הנשימה בעת ביצוע תרגילי בטן עלולה לגרום לעליית לחץ הדם לערכים גבוהים , הקפד לנשוף את האוויר החוצה באיטיות בעת כיווץ השרירים.

 

כפיפות בטן באלכסון בשכיבהכפיפות בטן באלכסון בשכיבה

דגשים לעבודה נכונה:
1.שוכבים על מזרון עם רגליים מכופפות ומקבילות זו לזו.
2.הראש בהמשך לעמוד השדרה, מבט מופנה מעט כלפי מעלה.
3.הידיים תומכות בראש, לא לוחצות עליו.
4.על טווח תנועה שמאפשר שמירה של הגב התחתון במגע עם הקרקע.
5.על תנועה איטית ללא ניצול תנופת התנועה.
6.נשיפת אויר בעת העלייה, ועל שאיפה בעת הירידה.
הערה: אל תעצור את נשימתך בעת ביצוע התרגיל. עצירת הנשימה בעת ביצוע תרגילי בטן עלולה לגרום לעליית לחץ הדם לערכים גבוהים , הקפד לנשוף את האוויר החוצה באיטיות בעת כיווץ השרירים.

 

גלגול אגן לאחור בשכיבהגלגול אגן לאחור בשכיבה

דגשים לעבודה נכונה:
1.שוכבים על מזרון עם רגליים מכופפות וצמודות זו לזו.
2.הראש בהמשך לעמוד השדרה, מבט מופנה מעט כלפי מעלה.
3.שתי ידיים ישרות על מזרון.
4.על תנועה איטית ללא ניצול תנופת התנועה.
5.נשיפת אויר בעת מאמץ, ועל שאיפה בעת הירידה.
הערה: אל תעצור את נשימתך בעת ביצוע התרגיל. עצירת הנשימה בעת ביצוע תרגילי בטן עלולה לגרום לעליית לחץ הדם לערכים גבוהים , הקפד לנשוף את האוויר החוצה באיטיות בעת כיווץ השרירים.

 

גלגול אגן לאחור בשכיבהגלגול אגן לאחור בשכיבה

דגשים לעבודה נכונה:
1.שוכבים על מזרון עם רגליים ישרות וצמודות זו לזו.
2.הראש בהמשך לעמוד השדרה, מבט מופנה מעט כלפי מעלה.
3.שתי ידיים ישרות על מזרון.
4.על תנועה איטית ללא ניצול תנופת התנועה.
5.נשיפת אויר בעת מאמץ, ועל שאיפה בעת הירידה.
הערה: אל תעצור את נשימתך בעת ביצוע התרגיל. עצירת הנשימה בעת ביצוע תרגילי בטן עלולה לגרום לעליית לחץ הדם לערכים גבוהים , הקפד לנשוף את האוויר החוצה באיטיות בעת כיווץ השרירים.                                   

                                                  

כפיפה צדית בשכיבהכפיפה צדית בשכיבה

דגשים לעבודה נכונה:
1.נשענים על מרפק עם רגליים ישרות וצמודות זו לזו.
2.לא לגעת בקרקע עם אגן.
3.על תנועה איטית ללא ניצול תנופת התנועה.4. נשיפת אויר בעת מאמץ, ועל שאיפה בעת הירידה.
הערה: אל תעצור את נשימתך בעת ביצוע התרגיל. עצירת הנשימה בעת ביצוע תרגילי בטן עלולה לגרום לעליית לחץ הדם לערכים גבוהים , הקפד לנשוף את האוויר החוצה באיטיות בעת כיווץ השרירים.

 

כפיפה צדית בשכיבה עם פיטבול כפיפה צדית בשכיבה עם פיטבול

דגשים לעבודה נכונה:
1.שוכבים על מזרון עם רגליים ישרות עם כדור פיטבול.
2.הראש בהמשך לעמוד השדרה, מבט מופנה מעט כלפי מעלה.
3.שתי ידיים ישרות על מזרון.
4.על תנועה איטית ללא ניצול תנופת התנועה.
5.נשיפת אויר בעת מאמץ, ועל שאיפה בעת הירידה.
הערה: אל תעצור את נשימתך בעת ביצוע התרגיל. עצירת הנשימה בעת ביצוע תרגילי בטן עלולה לגרום לעליית לחץ הדם לערכים גבוהים , הקפד לנשוף את האוויר החוצה באיטיות בעת כיווץ השרירים. 

 

גלגול אגן במתח גלגול אגן במתח

דגשים לעבודה נכונה:
1.תלועים על מתח עם רגליים מכופפות ומקבילות זו לזו.
2.הראש בהמשך לעמוד השדרה, מבט מופנה מעט כלפי מעלה.
3.יש לקרב את הברכיים לחזה.
4.על תנועה איטית ללא ניצול תנופת התנועה.
5.נשיפת אויר בעת קירוב, ועל שאיפה בעת הירידה.
הערה: אל תעצור את נשימתך בעת ביצוע התרגיל. עצירת הנשימה בעת ביצוע תרגילי בטן עלולה לגרום לעליית לחץ הדם לערכים גבוהים , הקפד לנשוף את האוויר החוצה באיטיות בעת כיווץ השרירים.