תרגילים   »   תרגילי כושר לבטן   »  תרגילי כושר לבטן עם פולי

כפיפות בטן בשכיבה כנגד פולי תחתוןכפיפות בטן בשכיבה כנגד פולי תחתון

דגשים לעבודה נכונה:
1.שוכבים על מזרון עם רגליים מכופפות ומקבילות זו לזו.
2.הראש בהמשך לעמוד השדרה, מבט מופנה מעט כלפי מעלה.
3.הידיים תומכות בראש, ומרזיקות את חבל של פולי תחתון.
4.על טווח תנועה שמאפשר שמירה של הגב התחתון במגע עם הקרקע.
5.על תנועה איטית ללא ניצול תנופת התנועה.
6.נשיפת אויר בעת העלייה, ועל שאיפה בעת הירידה.
הערה: אל תעצור את נשימתך בעת ביצוע התרגיל. עצירת הנשימה בעת ביצוע תרגילי בטן עלולה לגרום לעליית לחץ הדם לערכים גבוהים , הקפד לנשוף את האוויר החוצה באיטיות בעת כיווץ השרירים.

 

כפיפות בטן באלכסון בשכיבה כנגד פולי תחתוןכפיפות בטן באלכסון בשכיבה כנגד פולי תחתון

דגשים לעבודה נכונה:
1.שוכבים על מזרון עם רגליים מכופפות ומקבילות זו לזו.
2.הראש בהמשך לעמוד השדרה, מבט מופנה מעט כלפי מעלה.
3.הידיים תומכות בראש, ומרזיקות את חבל של פולי תחתון.
4.על טווח תנועה שמאפשר שמירה של הגב התחתון במגע עם הקרקע.
5.על תנועה איטית ללא ניצול תנופת התנועה.
6.נשיפת אויר בעת העלייה, ועל שאיפה בעת הירידה.
הערה: אל תעצור את נשימתך בעת ביצוע התרגיל. עצירת הנשימה בעת ביצוע תרגילי בטן עלולה לגרום לעליית לחץ הדם לערכים גבוהים , הקפד לנשוף את האוויר החוצה באיטיות בעת כיווץ השרירים.

 

כפיפות בטן בפולי עליוןכפיפות בטן בפולי עליון

דגשים לעבודה נכונה:
1.תחילת מוצע בעמידת ארבע.
2.תנועה מתבצעת תוך כפיפה בבטן.
3.הידיים מרזיקות את חבל של פולי עליון.
4.על תנועה איטית ללא ניצול תנופת התנועה.
5.נשיפת אויר בעת הירידה, ועל שאיפה בעת העליה.
הערה: אל תעצור את נשימתך בעת ביצוע התרגיל. עצירת הנשימה בעת ביצוע תרגילי בטן עלולה לגרום לעליית לחץ הדם לערכים גבוהים , הקפד לנשוף את האוויר החוצה באיטיות בעת כיווץ השרירים.

 

כפיפות בטן באלכסון בפולי עליוןכפיפות בטן באלכסון בפולי עליון

דגשים לעבודה נכונה:
1.תחילת מוצע בעמידת ארבע.
2.תנועה מתבצעת תוך כפיפה בבטן באלכסון.
3.הידיים מרזיקות את חבל של פולי עליון.
4.על תנועה איטית ללא ניצול תנופת התנועה.
5.נשיפת אויר בעת הירידה, ועל שאיפה בעת העליה.
הערה: אל תעצור את נשימתך בעת ביצוע התרגיל. עצירת הנשימה בעת ביצוע תרגילי בטן עלולה לגרום לעליית לחץ הדם לערכים גבוהים , הקפד לנשוף את האוויר החוצה באיטיות בעת כיווץ השרירים.

 

גלגול אגן לאחור בשכיבה נגד פולי תחתוןגלגול אגן לאחור בשכיבה נגד פולי תחתון

דגשים לעבודה נכונה:
1.שוכבים על מזרון עם רגליים ישרות וצמודות זו לזו.
2.הראש בהמשך לעמוד השדרה, מבט מופנה מעט כלפי מעלה.
3. שתי ידיים ישרות על מזרון.
4.על תנועה איטית ללא ניצול תנופת התנועה.
5.נשיפת אויר בעת מאמץ, ועל שאיפה בעת הירידה.
הערה: אל תעצור את נשימתך בעת ביצוע התרגיל. עצירת הנשימה בעת ביצוע תרגילי בטן עלולה לגרום לעליית לחץ הדם לערכים גבוהים , הקפד לנשוף את האוויר החוצה באיטיות בעת כיווץ השרירים. 

 

גלגול אגן לאחור בשכיבה נגד פולי תחתון

כפיפות בטן בשכיבה על ספת בטן נגד פולי תחתון

דגשים לעבודה נכונה:
1.שוכבים על ספת בטן עם רגליים מכופפות ומקבילות זו לזו.
2.הראש בהמשך לעמוד השדרה, מבט מופנה מעט כלפי מעלה.
3.הידיים תומכות בראש, לא לוחצות עליו.
4.על טווח תנועה שמאפשר שמירה של הגב התחתון במגע עם הקרקע.
5.על תנועה איטית ללא ניצול תנופת התנועה.
6.נשיפת אויר בעת העלייה, ועל שאיפה בעת הירידה.
הערה: אל תעצור את נשימתך בעת ביצוע התרגיל. עצירת הנשימה בעת ביצוע תרגילי בטן עלולה לגרום לעליית לחץ הדם לערכים גבוהים , הקפד לנשוף את האוויר החוצה באיטיות בעת כיווץ השרירים.

 

כפיפה צדית עם פולי תחתוןכפיפה צדית עם פולי תחתון

דגשים לעבודה נכונה:
1.תחילת מוצא יש לעמוד ישר בפישוק קל.
2.יד אחד אוחזת בידית.
3.כפיפה צדדית מתבצעת לצד שאוחז בידית.
4.בזמן ביצוע היד שאוחזת בידית ישרה.
5.נשיפת אויר בעת מאמץ, ועל שאיפה בעת הירידה.
הערה: אל תעצור את נשימתך בעת ביצוע התרגיל. עצירת הנשימה בעת ביצוע תרגילי בטן עלולה לגרום לעליית לחץ הדם לערכים גבוהים , הקפד לנשוף את האוויר החוצה באיטיות בעת כיווץ השרירים.

 

כפיפות בטן בשכיבה על כדור פיטבול נגד פולי תחתוןכפיפות בטן בשכיבה על כדור פיטבול נגד פולי תחתון

דגשים לעבודה נכונה:
1.שוכבים על כדור פיטבול עם רגליים מכופפות ומקבילות זו לזו.
2.הראש בהמשך לעמוד השדרה, מבט מופנה מעט כלפי מעלה.
3.הידיים תומכות בראש, לא לוחצות עליו.
4.על טווח תנועה שמאפשר שמירה של הגב התחתון במגע עם כדור פיטבול.
5.על תנועה איטית ללא ניצול תנופת התנועה.
6.נשיפת אויר בעת העלייה, ועל שאיפה בעת הירידה.
הערה: אל תעצור את נשימתך בעת ביצוע התרגיל. עצירת הנשימה בעת ביצוע תרגילי בטן עלולה לגרום לעליית לחץ הדם לערכים גבוהים , הקפד לנשוף את האוויר החוצה באיטיות בעת כיווץ השרירים.