תרגילים   »   תרגילי כושר לבטן   »  תרגילי כושר לבטן עם משקולת

כפיפה צדית עם משקולת ידכפיפה צדית עם משקולת יד

דגשים לעבודה נכונה:
1.תחילת מוצא יש לעמוד ישר בפישוק קל.
2.יד אחד אוחזת במשקולת.
3.כפיפה צדדית מתבצעת לצד שאוחז במשקולת.
4.בזמן ביצוע היד שאוחזת במשקולת ישרה.
5.נשיפת אויר בעת מאמץ, ועל שאיפה בעת הירידה.
הערה: אל תעצור את נשימתך בעת ביצוע התרגיל. עצירת הנשימה בעת ביצוע תרגילי בטן עלולה לגרום לעליית לחץ הדם לערכים גבוהים , הקפד לנשוף את האוויר החוצה באיטיות בעת כיווץ השרירים.

 

כפיפות בטן בשכיבה על ספת בטן נגד משקולתכפיפות בטן בשכיבה על ספת בטן נגד משקולת

דגשים לעבודה נכונה:
1.שוכבים על ספת בטן עם רגליים מכופפות ומקבילות זו לזו.
2.הראש בהמשך לעמוד השדרה, מבט מופנה מעט כלפי מעלה.
3.הידיים תומכות בראש, לא לוחצות עליו.
4.על טווח תנועה שמאפשר שמירה של הגב התחתון במגע עם הקרקע.
5.על תנועה איטית ללא ניצול תנופת התנועה.
6.נשיפת אויר בעת העלייה, ועל שאיפה בעת הירידה.
הערה: אל תעצור את נשימתך בעת ביצוע התרגיל. עצירת הנשימה בעת ביצוע תרגילי בטן עלולה לגרום לעליית לחץ הדם לערכים גבוהים , הקפד לנשוף את האוויר החוצה באיטיות בעת כיווץ השרירים.