תרגילים   »   תרגילי כושר לבטן   »  תרגילי כושר לבטן במכשיר ייעודי

כפיפה צדית בכיסא רומיכפיפה צדית בכיסא רומי

דגשים לעבודה נכונה:
1.יש לתמקד כיסא רומי.
2.כפיפה צדדית מתבצעת לכיוון רצפה.
3.בזמן ביצוע הידיים מאחורי ראש.
4.נשיפת אויר בעת מאמץ, ועל שאיפה בעת הירידה.
הערה: אל תעצור את נשימתך בעת ביצוע התרגיל. עצירת הנשימה בעת ביצוע תרגילי בטן עלולה לגרום לעליית לחץ הדם לערכים גבוהים , הקפד לנשוף את האוויר החוצה באיטיות בעת כיווץ השרירים.

 

כפיפה צדית בכיסא רומי

גלגול אגן במכשיר ייעודי

דגשים לעבודה נכונה:
1.עולים על מכשיר ייעודי עם רגליים מכופפות ומקבילות זו לזו.
2.הראש בהמשך לעמוד השדרה, מבט מופנה מעט כלפי מעלה.
3.הידיים תומכות.
4.יש לקרב את הברכיים לחזה.
5.על תנועה איטית ללא ניצול תנופת התנועה.
6.נשיפת אויר בעת קירוב, ועל שאיפה בעת הירידה.
הערה: אל תעצור את נשימתך בעת ביצוע התרגיל. עצירת הנשימה בעת ביצוע תרגילי בטן עלולה לגרום לעליית לחץ הדם לערכים גבוהים , הקפד לנשוף את האוויר החוצה באיטיות בעת כיווץ השרירים.

 

כפיפות בטן במכונה ייעודית

כפיפות בטן במכונה ייעודית

דגשים לעבודה נכונה:
1.יושבים על מכונה ייעודית עם רגליים מכופפות ומקבילות זו לזו.
2.הראש בהמשך לעמוד השדרה, מבט מופנה מעט כלפי מעלה.
3.הידיים מרזיקות בידיות.
4.על טווח תנועה שמאפשר שמירה של הגב התחתון במגע עם מכונה.
5.על תנועה איטית ללא ניצול תנופת התנועה.
6.נשיפת אויר בעת העלייה, ועל שאיפה בעת הירידה.
הערה: אל תעצור את נשימתך בעת ביצוע התרגיל. עצירת הנשימה בעת ביצוע תרגילי בטן עלולה לגרום לעליית לחץ הדם לערכים גבוהים , הקפד לנשוף את האוויר החוצה באיטיות בעת כיווץ השרירים.

 

כפיפות בטן בשכיבה על מכשיר ייעודי

 כפיפות בטן בשכיבה על מכשיר ייעודי

דגשים לעבודה נכונה:
1.שוכבים על מכשיר ייעודי עם רגליים מכופפות ומקבילות זו לזו.
2.הראש בהמשך לעמוד השדרה, מבט מופנה מעט כלפי מעלה.
3.הידיים מרזיקות במכשיר.
4.על טווח תנועה שמאפשר שמירה של הגב התחתון במגע עם מכשיר.
5.על תנועה איטית ללא ניצול תנופת התנועה.
6.נשיפת אויר בעת העלייה, ועל שאיפה בעת הירידה.
הערה: אל תעצור את נשימתך בעת ביצוע התרגיל. עצירת הנשימה בעת ביצוע תרגילי בטן עלולה לגרום לעליית לחץ הדם לערכים גבוהים , הקפד לנשוף את האוויר החוצה באיטיות בעת כיווץ השרירים.