תרגילים   »   תרגילי כושר לבטן   »  תרגילי כושר לבטן על כדור פיטבול

כפיפות בטן בשכיבה על כדור פיטבול כפיפות בטן בשכיבה על כדור פיטבול

דגשים לעבודה נכונה:
1.שוכבים על כדור פיטבול עם רגליים מכופפות ומקבילות זו לזו.
2.הראש בהמשך לעמוד השדרה, מבט מופנה מעט כלפי מעלה.
3.הידיים תומכות בראש, לא לוחצות עליו.
4.על טווח תנועה שמאפשר שמירה של הגב התחתון במגע עם כדור פיטבול.
5.על תנועה איטית ללא ניצול תנופת התנועה.
6.נשיפת אויר בעת העלייה, ועל שאיפה בעת הירידה.
הערה: אל תעצור את נשימתך בעת ביצוע התרגיל. עצירת הנשימה בעת ביצוע תרגילי בטן עלולה לגרום לעליית לחץ הדם לערכים גבוהים , הקפד לנשוף את האוויר החוצה באיטיות בעת כיווץ השרירים.

 

כפיפות בטן באלכסון בשכיבה על כדור פיטבול כפיפות בטן באלכסון בשכיבה על כדור פיטבול

דגשים לעבודה נכונה:
1.שוכבים על כדור פיטבול עם רגליים מכופפות ומקבילות זו לזו.
2.הראש בהמשך לעמוד השדרה, מבט מופנה מעט כלפי מעלה.
3.הידיים תומכות בראש, לא לוחצות עליו.
4.על טווח תנועה שמאפשר שמירה של הגב התחתון במגע עם כדור פיטבול.
5.על תנועה איטית ללא ניצול תנופת התנועה.
6.נשיפת אויר בעת העלייה, ועל שאיפה בעת הירידה.
הערה: אל תעצור את נשימתך בעת ביצוע התרגיל. עצירת הנשימה בעת ביצוע תרגילי בטן עלולה לגרום לעליית לחץ הדם לערכים גבוהים , הקפד לנשוף את האוויר החוצה באיטיות בעת כיווץ השרירים.

 

כפיפות בטן בשכיבה על כדור פיטבול נגד פולי תחתוןכפיפות בטן בשכיבה על כדור פיטבול נגד פולי תחתון

דגשים לעבודה נכונה:
1.שוכבים על כדור פיטבול עם רגליים מכופפות ומקבילות זו לזו.
2.הראש בהמשך לעמוד השדרה, מבט מופנה מעט כלפי מעלה.
3.הידיים תומכות בראש, לא לוחצות עליו.
4.על טווח תנועה שמאפשר שמירה של הגב התחתון במגע עם כדור פיטבול.
5.על תנועה איטית ללא ניצול תנופת התנועה.
6.נשיפת אויר בעת העלייה, ועל שאיפה בעת הירידה.
הערה: אל תעצור את נשימתך בעת ביצוע התרגיל. עצירת הנשימה בעת ביצוע תרגילי בטן עלולה לגרום לעליית לחץ הדם לערכים גבוהים , הקפד לנשוף את האוויר החוצה באיטיות בעת כיווץ השרירים.

 

כפיפה צדית בשכיבה עם פיטבול כפיפה צדית בשכיבה עם פיטבול

דגשים לעבודה נכונה:
1.שוכבים על מזרון עם רגליים ישרות עם כדור פיטבול.
2.הראש בהמשך לעמוד השדרה, מבט מופנה מעט כלפי מעלה.
3.שתי ידיים ישרות על מזרון.
4.על תנועה איטית ללא ניצול תנופת התנועה.
5.נשיפת אויר בעת מאמץ, ועל שאיפה בעת הירידה.
הערה: אל תעצור את נשימתך בעת ביצוע התרגיל. עצירת הנשימה בעת ביצוע תרגילי בטן עלולה לגרום לעליית לחץ הדם לערכים גבוהים , הקפד לנשוף את האוויר החוצה באיטיות בעת כיווץ השרירים.

 

כפיפות בטן(סופר מן דינמי)כפיפות בטן(סופר מן דינמי)

דגשים לעבודה נכונה:
1.נשאנים על כדור פיטבול עם רגליים ישרות.
2.הראש בהמשך לעמוד השדרה.
3.שתי ידיים ישרות על כדור פיטבול.
4.על תנועה איטית ללא ניצול תנופת התנועה.
5.נשיפת אויר בעת מאמץ, ועל שאיפה בעת הירידה.

 

 

סופר מן סטטי סופר מן סטטי 

דגשים לעבודה נכונה:
1.נשאנים על כדור פיטבול עם רגליים ישרות.
2.הראש בהמשך לעמוד השדרה.
3.שתי ידיים ישרות על כדור פיטבול.
4.להכניס בטן פנימה ולכווץ שרירי בטן.
הערה: אל תעצור את נשימתך בעת ביצוע התרגיל. עצירת הנשימה בעת ביצוע תרגילי בטן עלולה לגרום לעליית לחץ הדם לערכים גבוהים , הקפד לנשוף את האוויר החוצה באיטיות בעת כיווץ השרירים.

 

גלגול אגן(ברכיים לחזה)עם כדור פיטבולגלגול אגן(ברכיים לחזה)עם כדור פיטבול

דגשים לעבודה נכונה:
1.עולים על כדור פיטבו לעם רגליים ומקבילות זו לזו.
2.הראש בהמשך לעמוד השדרה.
3.הידיים תומכות על מזרון.
4.יש לקרב את הברכיים לחזה.
5.על תנועה איטית ללא ניצול תנופת התנועה.
6.נשיפת אויר בעת קירוב, ועל שאיפה בעת הירידה.
הערה: אל תעצור את נשימתך בעת ביצוע התרגיל. עצירת הנשימה בעת ביצוע תרגילי בטן עלולה לגרום לעליית לחץ הדם לערכים גבוהים , הקפד לנשוף את האוויר החוצה באיטיות בעת כיווץ השרירים.