תרגילים   »  תרגילי כושר על בוסו   »  תרגילי כושר לבטן על בוסו

 כפיפות בטן בשכיבה על בוסו

דגשים לעבודה נכונה: כפיפות בטן בשכיבה על בוסו
1.שוכבים על בוסו עם רגליים מכופפות ומקבילות זו לזו.
2.הראש בהמשך לעמוד השדרה, מבט מופנה מעט כלפי מעלה.
3.הידיים תומכות בראש, לא לוחצות עליו.
4.על טווח תנועה שמאפשר שמירה של הגב התחתון במגע עם הבוסו.
5.על תנועה איטית ללא ניצול תנופת התנועה.
6.נשיפת אויר בעת העלייה, ועל שאיפה בעת הירידה.
הערה: אל תעצור את נשימתך בעת ביצוע התרגיל. עצירת הנשימה בעת ביצוע תרגילי בטן עלולה לגרום לעליית לחץ הדם לערכים גבוהים , הקפד לנשוף את האוויר החוצה באיטיות בעת כיווץ השרירים.

 

 

כפיפות בטן באלכסון בשכיבה על בוסוכפיפות בטן באלכסון בשכיבה על בוסו

דגשים לעבודה נכונה:
1.שוכבים על בוסו עם רגליים מכופפות ומקבילות זו לזו.
2.הראש בהמשך לעמוד השדרה, מבט מופנה מעט כלפי מעלה.
3.הידיים תומכות בראש, לא לוחצות עליו.
4.על טווח תנועה שמאפשר שמירה של הגב התחתון במגע עם הבוסו.
5.על תנועה איטית ללא ניצול תנופת התנועה.
6.נשיפת אויר בעת העלייה, ועל שאיפה בעת הירידה.
הערה: אל תעצור את נשימתך בעת ביצוע התרגיל. עצירת הנשימה בעת ביצוע תרגילי בטן עלולה לגרום לעליית לחץ הדם לערכים גבוהים , הקפד לנשוף את האוויר החוצה באיטיות בעת כיווץ השרירים.

 

 

גלגול אגן בישיבה על בוסוגלגול אגן בישיבה על בוסו

דגשים לעבודה נכונה:
1.יושבים על בוסו עם רגליים מכופפות ומקבילות זו לזו.
2.הראש בהמשך לעמוד השדרה, מבט מופנה מעט כלפי מעלה.
3.הידיים תומכות בבוסו.
4.יש לקרב את הברכיים לחזה.
5.על תנועה איטית ללא ניצול תנופת התנועה.
6.נשיפת אויר בעת קירוב, ועל שאיפה בעת הירידה.
הערה: אל תעצור את נשימתך בעת ביצוע התרגיל. עצירת הנשימה בעת ביצוע תרגילי בטן עלולה לגרום לעליית לחץ הדם לערכים גבוהים , הקפד לנשוף את האוויר החוצה באיטיות בעת כיווץ השרירים.

 

 

כפיפה צדית בשכיבה על בוסוכפיפה צדית בשכיבה על בוסו

דגשים לעבודה נכונה:
1.נשענים על מרפק עם רגליים ישרות וצמודות זו לזו.
2.לא לגעת בקרקע עם אגן.
3.על תנועה איטית ללא ניצול תנופת התנועה.4. נשיפת אויר בעת מאמץ, ועל שאיפה בעת הירידה.
הערה: אל תעצור את נשימתך בעת ביצוע התרגיל. עצירת הנשימה בעת ביצוע תרגילי בטן עלולה לגרום לעליית לחץ הדם לערכים גבוהים , הקפד לנשוף את האוויר החוצה באיטיות בעת כיווץ השרירים.