תרגילים   »  תרגילי כושר על בוסו   »  תרגילים מיוחדים על בוסו

תרגיל על בוסו

תרגיל משולב

 

  1. סקווט
  2. כפיפות בטן
  3. פשיטת כתפיים עם כדור כוח

 

 

 

  תרגיל משולבתרגיל על בוסו

 

  1. סקווט
  2. שכיבות סמיכה על בוסו