»     »  תנאי שימוש באתר

הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
גלישה באתר מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר
כל המידע אשר נמצא באתר הנוכחי, הוא למטרות ידע בלבד ואינו מהווה התוויה רפואית. בכל מקרה של בעיה רפואית חובה על המשתמש להתייעץ עם הרופא המטפל.

·  יש להתייחס למידע אשר מוצג באתר כהמלצה בלבד.

·  על המשתמש לקרוא בעיון רב את כל מידע אשר מסופק ע"י היצרן של המוצר לפני השימוש בו.

·  יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני התחלת שימוש בתוספי תזונה כלשהם.

·  אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם המנהל האתר.

·   אין האתר, מפעיליו וכל הקשור בו נותנים אחריות לנזק גופני כלשהו אשר עלול להיגרם מכל סיבה שהיא לרבות שימוש במוצרי האתר

·   מפעילי האתר רשאים לשנות או להפסיק את מתן השירות באתר בכל זמן שהוא, גם במידה ולא הודיעו על כך מראש למשתמשים.

·   באפשרות בעלי האתר לשנות את התקנון ללא כל הודעה מוקדמת, ובלבד שהתקנון החדש יוצג באתר.

·   אין האתר, מפעיליו וכל הקשור בו, יהיו אחראים במישרין או בעקיפין במתן פיצוי הנובע מאי היכולת להשתמש בשירותי האתר.

·   האתר ומפעיליו לא יינשאו באחריות לגבי כל פגיעה או נזק אשר יגרם כתוצאה מהשימוש באתר. האחריות על שימוש באתר היא על המשתמש בלבד.

·   אין האתר, מפעיליו וכל הקשור בו אחראים לכל נזק אשר יגרם למחשב המשתמש כתוצאה מגלישה באתר.

·   בהצהרה זו אתה מאשר כי האתר רשאי לשלוח מדי פעם הודעות בדואר האלקטרוני  אשר עניינם פרסומי.

·   לא תהיה כל טענה כלפינו במידה וציפית להשיג תוצאות כל שהם ממוצר מסוים, ולא השגת את התוצאה אשר רצית.

·   אין לראות בחומר הכתוב באתר זה המלצה רפואית או כל המלצה שהיא.בכל מקרה של מטרה מסיומת או בעיה רפואית יש לפנות לרופא או לאיש מקצוע רלוונטי.

·   אין האתר וכל הקשור בו לא נוטל אחריות לנזק גופני כלשהו או כל נזק אחר הנגרם מיישום המידע באתר